ul. Bursztynowa 8 72-330 Mrzeżyno
+48 509 508 039
mrzezyno@na-fali.eu
Zarezerwuj
Regulamin

REGULAMIN  PENSJONATU „APARTAMENTY NA FALI”

Przed rezerwacją prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

REGULAMIN

 

 1. Pensjonat „APARTAMENTY NA-FALI” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.
 2. Klienci pensjonatu korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie określa „Cennik pensjonatu” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Płatności można dokonać tylko gotówką. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
 6. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać u nas meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 8. W apartamentach obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.12.00 w dniu wyjazdu.
 9. Najmując apartament (bez wcześniejszej rezerwacji) gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc
 10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 11. Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.
 12. Pobyt zwierząt należy uzgodnić z właścicielem pensjonatu.
 13. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 14. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do bramek wejściowych i parkingu, prosimy o zamykanie ich za sobą .
 15. Klient może przyjmować gości w wynajmowanym apartamencie tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa pensjonatu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.
 17. W momencie przekazania przez recepcję klucza do apartamentu stają się Państwo jego gospodarzami.
 18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w apartamentach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w apartamentach nie wolno palić tytoniu (palenie tylko w miejscach wyznaczonych)
 20. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i apartamentu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 50% ogólnej kwoty zamówienia.
 21. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji z winy obiektu.
 22. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 60 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
 23. W obiekcie zabronione jest:
 • zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
 • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w apartamentach bez zgody kierownictwa
 • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatubez zwrotów kosztów.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jegokoszt na wskazany adres.
 3. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących

co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu

meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

 

 1. Wpłata zaliczki , rezerwacja oraz meldunek równoznaczny jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu PENSJONATU APARTAMENTY NA-FALI